Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0596/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13.12. Κράτος δικαίου στη Μάλτα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0596/2017 και B8-0597/2017 (2017/2935(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0596/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0597/2017

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0438)

Παρεμβάσεις

Η Birgit Sippel, για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης B η οποία κρατείται. Η προφορική τροπολογία απορρίπτεται στη συνέχεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου