Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0440

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13.14. Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 [2017/2130(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Laima Liucija Andrikienė και Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0440)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου