Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2931(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0594/2017

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13.16. Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0594/2017 και B8-0595/2017 (2017/2931(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0594/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0595/2017

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0442)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου