Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg

13. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


13.1. Val av vice talman till Europaparlamentet (ersättare för Ildikó Gáll-Pelcz)

13.2. Val av vice talman till Europaparlamentet (ersättare för Alexander Graf Lambsdorff)

13.3. Period för antagande av delegerade akter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.4. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Karel Pinxten (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.5. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Pietro Russo (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.6. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Hannu Takkula (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.7. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Baudilio Tomé Muguruza (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.8. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Jakobsen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.9. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.10. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Iliana Ivanova (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

13.11. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU***I (omröstning)

13.12. Rättsstatlighet i Malta (omröstning)

13.13. Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (omröstning)

13.14. Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 (omröstning)

13.15. Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (omröstning)

13.16. Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy