Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург

14. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil и Stanislav Polčák

Предложение за резолюция относно принципите на правовата държава в Малта (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida и Jiří Pospíšil

Предложение за резолюция относно многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес, 10 – 13 декември 2017 г. (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil и Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Laima Liucija Andrikienė и Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil и Marek Jurek

Предложение за резолюция относно План за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei и Notis Marias

Предложение за резолюция относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek и Anna Záborská.

Правна информация - Политика за поверителност