Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk

14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil a Stanislav Polčák

Návrh usnesení o právním státě na Maltě (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida a Jiří Pospíšil

Návrh usnesení o vícestranných jednáních s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires ve dnech 10.–13. prosince 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil a Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Marek Jurek

Návrh usnesení o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei a Notis Marias

Návrh usnesení o stavu právního státu a demokracie v Polsku (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek a Anna Záborská.

Právní upozornění - Ochrana soukromí