Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. november 2017 - Strasbourg

14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil ja Stanislav Polčák

Resolutsiooni ettepanek õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida ja Jiří Pospíšil

Resolutsiooni ettepanek mitmepoolsete läbirääkimiste kohta enne WTO 11. ministrite konverentsi 10.–13. detsembril 2017 Buenos Aireses (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil ja Marek Jurek

Resolutsiooni ettepanek loodust, rahvast ja majandust käsitleva tegevuskava kohta (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei ja Notis Marias

Resolutsiooni ettepanek õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukorra kohta Poolas (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek ja Anna Záborská.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika