Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 november 2017 - Straatsburg

14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil en Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie over de rechtsstaat in Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida en Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie over multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO in Buenos Aires van 10 t/m 13 december 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil en Bogdan Andrzej Zdrojewski

Verslag Laima Liucija Andrikienė en Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil en Marek Jurek

Ontwerpresolutie over een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei en Notis Marias

Ontwerpresolutie over rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek en Anna Záborská.

Juridische mededeling - Privacybeleid