Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 listopada 2017 r. - Strasburg

14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil i Stanislav Polčák

Projekt rezolucji w sprawie praworządności na Malcie (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida i Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji w sprawie negocjacji wielostronnych w kontekście 11. konferencji ministerialnej WTO odbywającej się w Buenos Aires w dniach 10–13 grudnia 2017 r. (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil i Marek Jurek

Projekt rezolucji w sprawie „Planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei i Notis Marias

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek i Anna Záborská.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności