Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 noiembrie 2017 - Strasbourg

14. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil și Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție referitoare la statul de drept în Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida și Jiří Pospíšil

Propunere de rezoluție referitoare la negocierile multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la Buenos Aires, 10-13 decembrie 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil și Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Laima Liucija Andrikienė și Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil și Marek Jurek

Propunere de rezoluție referitoare la Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei și Notis Marias

Propunere de rezoluție referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek și Anna Záborská.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate