Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. novembra 2017 - Štrasburg

14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil a Stanislav Polčák

Návrh uznesenia o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida a Jiří Pospíšil

Návrh uznesenia o mnohostranných rokovaniach o 11. Konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa uskutoční 10. – 13. decembra 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Marek Jurek

Návrh uznesenia o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei a Notis Marias

Návrh uznesenia o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek a Anna Záborská.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia