Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg

14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil och Stanislav Polčák

Resolutionsförslag om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida och Jiří Pospíšil

Resolutionsförslag om multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 december 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil och Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil och Marek Jurek

Resolutionsförslag om en handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei och Notis Marias

Resolutionsförslag om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek och Anna Záborská.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy