Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2126(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0328/2017

Внесени текстове :

A8-0328/2017

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0449

Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург

20. Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. [2017/2126(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

Marlene Mizzi представи доклада.

Изказаха се Emily O'Reilly (Европейски омбудсман) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Liadh Ní Riada, Margrete Auken, Edouard Martin, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Bogusław Liberadzki, Julie Ward и Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Костадинка Кънева и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Frans Timmermans.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
заместник-председател

Изказаха се: Emily O'Reilly и Marlene Mizzi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 16.11.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност