Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2126(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0328/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0328/2017

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

20. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 [2017/2126(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

Η Marlene Mizzi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Emily O'Reilly (Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Liadh Ní Riada, Margrete Auken, Edouard Martin, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Bogusław Liberadzki, Julie Ward και Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κωνσταντίνα Κούνεβα και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emily O'Reilly και Marlene Mizzi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου