Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2126(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0328/2017

Predkladané texty :

A8-0328/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0449

Zápisnica
Streda, 15. novembra 2017 - Štrasburg

20. Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2016 [2017/2126(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

Marlene Mizzi uviedla správu.

V rozprave vystúpili Emily O'Reilly (európska ombudsmanka) et Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Liadh Ní Riada, Margrete Auken, Edouard Martin, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Bogusław Liberadzki, Julie Ward a Caterina Chinnici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kostadinka Kuneva a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Emily O'Reilly a Marlene Mizzi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 16.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia