Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 november 2017 - Straatsburg

21. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Wolf Klinz met ingang van 6 november 2017 en Nadja Hirsch, Martin Schirdewan en Jörg Meuthen met ingang van 8 november 2017 tot lid van het Parlement ter vervanging van respectievelijk Michael Theurer, Alexander Graf Lambsdorff, Fabio De Masi en Beatrix Von Storch.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan en Jörg Meuthen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid