Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 noiembrie 2017 - Strasbourg

21. Componența Parlamentului

Autoritățile germane competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Wolf Klinz cu efect din 6 noiembrie 2017, a lui Nadja Hirsch, a lui Martin Schirdewan și a lui Jörg Meuthen începând cu 8 noiembrie 2017, în locul lui Michael Theurer, al lui Alexander Graf Lambsdorff, al lui Fabio De Masi și respectiv al lui Beatrix von Storch.

Parlamentul a luat notă de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan și Jörg Meuthen se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate