Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2705(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург

23. Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000065/2017) зададен от Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan и Benedek Jávor, от името на комисията ENVI, към Съвета: Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000066/2017) зададен от Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan и Benedek Jávor, от името на комисията ENVI, към Комисията: Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017).

Benedek Jávor разви въпросите.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Phil Hogan (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Annie Schreijer-Pierik, от името на групата PPE, Simona Bonafè, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Julia Reid, от името на групата EFDD, Daciana Octavia Sârbu, Piernicola Pedicini, Jiří Pospíšil и Mireille D'Ornano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказаха се: Phil Hogan и Matti Maasikas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan и Benedek Jávor, от името на комисията ENVI, относно Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 16.11.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност