Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2269(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0340/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0340/2017

Keskustelut :

PV 15/11/2017 - 24
CRE 15/11/2017 - 24

Äänestykset :

PV 16/11/2017 - 7.10
CRE 16/11/2017 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0451

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - Strasbourg

24. Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö eriarvoisuuden torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä [2016/2269(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Javi López (A8-0340/2017)

Javi López esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marisa Matias (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ádám Kósa PPE-ryhmän puolesta, Georgi Pirinski S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Thomas Mann, Elena Gentile ja Czesław Hoc.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Yana Toom, João Pimenta Lopes, Tim Aker, Anne Sander, Liliana Rodrigues, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Sven Schulze, Sergio Gaetano Cofferati, Tania González Peñas, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Csaba Sógor, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Brando Benifei ja Flavio Zanonato.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Maria Grapini, Sotirios Zarianopoulos, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Javi López.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö