Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2269(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0340/2017

Predkladané texty :

A8-0340/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 24
CRE 15/11/2017 - 24

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.10
CRE 16/11/2017 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0451

Zápisnica
Streda, 15. novembra 2017 - Štrasburg

24. Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (rozprava)
CRE

Správa o boji proti nerovnostiam ako prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu [2016/2269(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Javi López (A8-0340/2017)

Javi López uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ádám Kósa v mene skupiny PPE, Georgi Pirinski v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Thomas Mann, Elena Gentile a Czesław Hoc.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Yana Toom, João Pimenta Lopes, Tim Aker, Anne Sander, Liliana Rodrigues, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Sven Schulze, Sergio Gaetano Cofferati, Tania González Peñas, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Csaba Sógor, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Brando Benifei a Flavio Zanonato.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Maria Grapini, Sotirios Zarianopoulos, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a Javi López.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 16.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia