Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2950(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000082/2017

Ingediende teksten :

O-000082/2017 (B8-0610/2017)

Debatten :

PV 15/11/2017 - 25
CRE 15/11/2017 - 25

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 15 november 2017 - Straatsburg

25. Russisch invoerverbod - Groente- en fruitsector in de EU (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000082/2017) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Russisch invoerverbod - Groente- en fruitsector in de EU (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Phil Hogan (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, Jean-Paul Denanot, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Peter Jahr, Momchil Nekov, Bas Belder, Mario Borghezio, Michel Dantin, Clara Eugenia Aguilera García, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Notis Marias, Marijana Petir, Daniel Buda, Tom Vandenkendelaere, Franc Bogovič, Inese Vaidere en Sofia Ribeiro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Epitideios en Sotirios Zarianopoulos.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid