Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Трансфери на бюджетни кредити
 7.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (разискване)
 8.Зимен план за лицата, търсещи убежище (разискване)
 9.Тържествено заседание - Словакия
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Състав на Парламента
 12.Състав на комисиите
 13.Време за гласуване
  
13.1.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Илдико Гал-Пелц)
  
13.2.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Александър Граф Ламбсдорф)
  
13.3.Период за приемане на делегирани актове ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.4.Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Карел Пинкстен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.5.Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Пиетро Русо (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.6.Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Хану Такула (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.7.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Баудилио Томе Мугуруса (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.8.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Бетина Якобсен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.9.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.10.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илиана Иванова (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.11.Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз***I (гласуване)
  
13.12.Принципите на правовата държава в Малта (гласуване)
  
13.13.Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (гласуване)
  
13.14.Източното партньорство: срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (гласуване)
  
13.15.План за действие за природата, хората и икономиката (гласуване)
  
13.16.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Наследството от тоталитарната болшевишка революция през 1917 г. (разискване по актуални въпроси)
 19.Прието решение относно втория пакет от мерки за мобилността (разискване)
 20.Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (разискване)
 21.Състав на Парламента
 22.Състав на комисиите
 23.Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (разискване)
 24.Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (разискване)
 25.Руското ембарго – секторът на ЕС за плодове и зеленчуци (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Илдико Гал-Пелц)
 Приложение 2 - Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Александър Граф Ламбсдорф)
 Приложение 3 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Карел Пинкстен
 Приложение 4 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Пиетро Русо
 Приложение 5 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Хану Такула
 Приложение 6 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Баудилио Томе Мугуруса
 Приложение 7 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Бетина Якобсен
 Приложение 8 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду
 Приложение 9 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илиана Иванова
Протокол (300 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (125 kb) Резултати от поименно гласуване (1528 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (8 kb) 
 
            Приложение 3 (8 kb) Приложение 4 (7 kb) Приложение 5 (7 kb) Приложение 6 (7 kb) Приложение 7 (7 kb) Приложение 8 (8 kb) 
 
            Приложение 9 (7 kb) 
 
Протокол (105 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (39 kb) Резултати от поименно гласуване (101 kb)    
 
Протокол (444 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (589 kb) Резултати от поименно гласуване (1683 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност