Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 15. november 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Bevillingsoverførsler
 7.Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (forhandling)
 8.Vinterplan for asylansøgere (forhandling)
 9.Højtideligt møde - Slovakiet
 10.Velkomstord
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Udvalgenes sammensætning
 13.Afstemningstid
  
13.1.Valg af næstformand i Europa-Parlamentet (til erstatning for Ildikó Gáll-Pelcz)
  
13.2.Valg af næstformand i Europa-Parlamentet (til erstatning for Alexander Graf Lambsdorff)
  
13.3.Perioden for vedtagelse af delegerede retsakter ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Karel Pinxten (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Pietro Russo (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Hannu Takkula (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Baudilio Tomé Muguruza (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Bettina Jakobsen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Iliana Ivanova (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.11.Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union***I (afstemning)
  
13.12.Retssikkerhed i Malta (afstemning)
  
13.13.Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference (afstemning)
  
13.14.Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (afstemning)
  
13.15.Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (afstemning)
  
13.16.Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Arven fra den totalitære bolsjevikiske revolution i 1917 (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Beslutning om den anden mobilitetspakke (forhandling)
 20.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (forhandling)
 21.Parlamentets sammensætning
 22.Udvalgenes sammensætning
 23.Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (forhandling)
 24.Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (forhandling)
 25.Det russiske forbud - EU's frugt- og grøntsagssektor (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Valg af næstformand i Europa-Parlamentet (til erstatning for Ildikó Gáll-Pelcz)
 Bilag 2 - Valg af næstformand i Europa-Parlamentet (til erstatning for Alexander Graf Lambsdorff)
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Karel Pinxten
 Bilag 4 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Pietro Russo
 Bilag 5 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Hannu Takkula
 Bilag 6 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Baudilio Tomé Muguruza
 Bilag 7 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Bettina Jakobsen
 Bilag 8 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Bilag 9 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Iliana Ivanova
Protokol (271 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (110 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1528 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (7 kb) 
 
            Bilag 3 (7 kb) Bilag 4 (7 kb) Bilag 5 (7 kb) Bilag 6 (7 kb) Bilag 7 (7 kb) Bilag 8 (7 kb) 
 
            Bilag 9 (7 kb) 
 
Protokol (100 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (40 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (96 kb)    
 
Protokol (412 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (569 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1608 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik