Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 15. november 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Assigneeringute ümberpaigutamine
 7.Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)
 8.Talveabikava varjupaigataotlejatele (arutelu)
 9.Pidulik istung - Slovakkia
 10.Tervitus
 11.Parlamendi koosseis
 12.Parlamendikomisjonide koosseis
 13.Hääletused
  
13.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ildikó Gáll-Pelczi asemele)
  
13.2.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Alexander Graf Lambsdorffi asemele)
  
13.3.Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemik ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Karel Pinxten (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.5.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Pietro Russo (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Hannu Takkula (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.7.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Baudilio Tomé Muguruza (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.8.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Bettina Jakobsen (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.9.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.10.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Iliana Ivanova (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.11.Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed***I (hääletus)
  
13.12.Õigusriik Maltal (hääletus)
  
13.13.Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (hääletus)
  
13.14.Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (hääletus)
  
13.15.Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (hääletus)
  
13.16.Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.1917. aasta totalitaarse bolševistliku revolutsiooni pärand (temaatiline arutelu)
 19.Teise liikuvuspaketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 20.Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal (arutelu)
 21.Parlamendi koosseis
 22.Parlamendikomisjonide koosseis
 23.Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (arutelu)
 24.Ebavõrdsusevastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks (arutelu)
 25.Venemaa impordikeelu mõju ELi puu- ja köögiviljasektorile (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ildikó Gáll-Pelczi asemele)
 2. Lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Alexander Graf Lambsdorffi asemele)
 3. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Karel Pinxten
 4. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Pietro Russo
 5. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Hannu Takkula
 6. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Baudilio Tomé Muguruza
 7. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Bettina Jakobsen
 8. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 9. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Iliana Ivanova
Protokoll (268 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (106 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1528 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 4 lisa (7 kb) 5 lisa (7 kb) 6 lisa (7 kb) 7 lisa (7 kb) 8 lisa (7 kb) 
 
            9 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (100 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (37 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (106 kb)    
 
Protokoll (405 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (555 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1523 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika