Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahojen siirrot
 7.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu)
 8.Talviajan suunnitelma turvapaikanhakijoita varten (keskustelu)
 9.Juhlaistunto - Slovakia
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Parlamentin kokoonpano
 12.Valiokuntien kokoonpano
 13.Äänestykset
  
13.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (Ildikó Gáll-Pelczin tilalle)
  
13.2.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (Alexander Graf Lambsdorffin tilalle)
  
13.3.Delegoitujen säädösten antamisaika ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Karel Pinxten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen- Pietro Russo (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Hannu Takkula (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Baudilio Tomé Muguruza (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Jakobsen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Iliana Ivanova (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.11.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen***I (äänestys)
  
13.12.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (äänestys)
  
13.13.WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (äänestys)
  
13.14.Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (äänestys)
  
13.15.Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (äänestys)
  
13.16.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Vuoden 1917 totalitaarisen bolševikkien vallankumouksen perintö (ajankohtainen keskustelu)
 19.Toisesta liikennepaketista tehty päätös (keskustelu)
 20.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 (keskustelu)
 21.Parlamentin kokoonpano
 22.Valiokuntien kokoonpano
 23.Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
 24.Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (keskustelu)
 25.Venäjän asettama tuontikielto ja EU:n hedelmä- ja vihannesala (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (Ildikó Gáll-Pelczin tilalle)
 Liite 2 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (Alexander Graf Lambsdorffin tilalle)
 Liite 3 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Karel Pinxten
 Liite 4 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen- Pietro Russo
 Liite 5 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Hannu Takkula
 Liite 6 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Baudilio Tomé Muguruza
 Liite 7 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Jakobsen
 Liite 8 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Liite 9 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Iliana Ivanova
Pöytäkirja (271 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (111 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1528 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
            Liite 3 (7 kb) Liite 4 (7 kb) Liite 5 (7 kb) Liite 6 (7 kb) Liite 7 (7 kb) Liite 8 (7 kb) 
 
            Liite 9 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (101 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (37 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (103 kb)    
 
Pöytäkirja (409 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (564 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1615 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö