Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Gauti dokumentai
 6.Asignavimų perkėlimas
 7.Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (diskusijos)
 8.Žiemos planas prieglobsčio prašytojams (diskusijos)
 9.Iškilmingas posėdis – Slovakija
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Parlamento sudėtis
 12.Komitetų sudėtis
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (vietoj Ildikó Gáll-Pelcz)
  
13.2.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (vietoj Alexander Graf Lambsdorff)
  
13.3.Deleguotųjų aktų priėmimo terminas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.4.Karelo Pinxteno skyrimas Audito Rūmų nariu (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)(balsavimas)
  
13.5.Pietro Russo skyrimas Audito Rūmų nariu (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)(balsavimas)
  
13.6.Hannu Takkulos skyrimas Audito Rūmų nariu (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.7.Baudilio Tomé Muguruzos skyrimas Audito Rūmų nariu (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.8.Bettinos Jakobsen skyrimas Audito Rūmų nare (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.9.João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo skyrimas Audito Rūmų nariu (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.10.Ilianos Ivanovos skyrimas Audito Rūmų nare (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.11.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių***I (balsavimas)
  
13.12.Teisinė valstybė Maltoje (balsavimas)
  
13.13.Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai (balsavimas)
  
13.14.Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (balsavimas)
  
13.15.Veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai (balsavimas)
  
13.16.Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 18.1917 m. totalitarinės bolševikų revoliucijos palikimas (diskusija aktualia tema)
 19.Dėl antrojo Judumo dokumentų rinkinio priimtas sprendimas (diskusijos)
 20.Europos ombudsmeno 2016 m. veikla (diskusijos)
 21.Parlamento sudėtis
 22.Komitetų sudėtis
 23.Aplinkos politikos įgyvendinimo peržiūra (diskusijos)
 24.Kova su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys (diskusijos)
 25.Rusijos nustatytas importo draudimas. ES vaisių ir daržovių sektorius (diskusijos)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (vietoj Ildikó Gáll-Pelcz)
 2 priedas. - Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (vietoj Alexander Graf Lambsdorff)
 3 priedas. - Karelo Pinxteno skyrimas Audito Rūmų nariu
 4 priedas. - Pietro Russo skyrimas Audito Rūmų nariu
 5 priedas. - Hannu Takkulos skyrimas Audito Rūmų nariu
 6 priedas. - Baudilio Tomé Muguruzos skyrimas Audito Rūmų nariu
 7 priedas. - Bettinos Jakobsen skyrimas Audito Rūmų nare
 8 priedas. - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo skyrimas Audito Rūmų nariu
 9 priedas. - Ilianos Ivanovos skyrimas Audito Rūmų nare
Protokolas (270 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (111 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1528 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (7 kb) 
 
            3 Priedas (7 kb) 4 Priedas (7 kb) 5 Priedas (7 kb) 6 Priedas (7 kb) 7 Priedas (7 kb) 8 Priedas (7 kb) 
 
            9 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (102 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (36 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (121 kb)    
 
Protokolas (414 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (564 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1770 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika