Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 15 listopada 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcie środków
 7.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)
 8.Plan na zimę dla osób starających się o azyl (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Słowacja
 10.Oficjalne powitanie
 11.Skład Parlamentu
 12.Skład komisji
 13.Głosowanie
  
13.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz)
  
13.2.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa)
  
13.3.Okres przyjmowania aktów delegowanych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten (art. 150 Regulaminu)(głosowanie)
  
13.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.11.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej***I (głosowanie)
  
13.12.Rządy prawa na Malcie (głosowanie)
  
13.13.Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (głosowanie)
  
13.14.Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (głosowanie)
  
13.15.Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (głosowanie)
  
13.16.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)
 19.Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 20.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (debata)
 21.Skład Parlamentu
 22.Skład komisji
 23.Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (debata)
 24.Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (debata)
 25.Embargo rosyjskie: unijny sektor owoców i warzyw (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz)
 Załącznik 2 - Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa)
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten
 Załącznik 4 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo
 Załącznik 5 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula
 Załącznik 6 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza
 Załącznik 7 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen
 Załącznik 8 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Załącznik 9 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova
Protokół (271 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (111 kb) Wyniki głosowań imiennych (1528 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
            Załącznik 3 (7 kb) Załącznik 4 (7 kb) Załącznik 5 (7 kb) Załącznik 6 (7 kb) Załącznik 7 (7 kb) Załącznik 8 (7 kb) 
 
            Załącznik 9 (7 kb) 
 
Protokół (101 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (37 kb) Wyniki głosowań imiennych (90 kb)    
 
Protokół (419 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (574 kb) Wyniki głosowań imiennych (1601 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności