Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 15. novembra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presun rozpočtových prostriedkov
 7.Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (rozprava)
 8.Zimný plán pre žiadateľov o azyl (rozprava)
 9.Slávnostná schôdza - Slovensko
 10.Oficiálne privítanie
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Zloženie výborov
 13.Hlasovanie
  
13.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Ildikó Gáll-Pelczovú)
  
13.2.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Alexandra Grafa Lambsdorffa)
  
13.3.Obdobie prijímania delegovaných aktov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.4.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Karel Pinxten (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)
  
13.5.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Pietro Russo (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Hannu Takkula (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.7.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.8.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Bettina Jakobsen (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.9.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.10.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Iliana Ivanova (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.11.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ***I (hlasovanie)
  
13.12.Právny štát na Malte (hlasovanie)
  
13.13.Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. konferenciou ministrov WTO (hlasovanie)
  
13.14.Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (hlasovanie)
  
13.15.Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (hlasovanie)
  
13.16.Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Dedičstvo totalitnej boľševickej revolúcie v roku 1917 (tematická rozprava)
 19.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s druhým balíkom mobility (rozprava)
 20.Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (rozprava)
 21.Zloženie Parlamentu
 22.Zloženie výborov
 23.Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (rozprava)
 24.Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (rozprava)
 25.Ruské embargo – odvetvie ovocia a zeleniny v EÚ (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Ildikó Gáll-Pelczovú)
 Príloha 2 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Alexandra Grafa Lambsdorffa)
 Príloha 3 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Karel Pinxten
 Príloha 4 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Pietro Russo
 Príloha 5 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Hannu Takkula
 Príloha 6 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza
 Príloha 7 - Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Bettina Jakobsen
 Príloha 8 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Príloha 9 - Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Iliana Ivanova
Zápisnica (268 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (110 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1528 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) 
 
            Príloha 3 (7 kb) Príloha 4 (7 kb) Príloha 5 (7 kb) Príloha 6 (7 kb) Príloha 7 (7 kb) Príloha 8 (7 kb) 
 
            Príloha 9 (7 kb) 
 
Zápisnica (102 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (37 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (100 kb)    
 
Zápisnica (416 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (569 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1609 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia