Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 15. november 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev
 7.Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)
 8.Zimski načrt za prosilce za azil (razprava)
 9.Slavnostna seja - Slovaška
 10.Dobrodošlica
 11.Sestava Parlamenta
 12.Sestava odborov
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Volitve podpresednika Evropskega parlamenta (ki bi nadomestil Ildikó Gáll-Pelcz)
  
13.2.Volitve podpresednika Evropskega parlamenta (ki bi nadomestil Alexandra Grafa Lambsdorffa)
  
13.3.Obdobje za sprejemanje delegiranih aktov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.4.Imenovanje člana Računskega sodišča – Karel Pinxten (člen 150 Poslovnika)(glasovanje)
  
13.5.Imenovanje člana Računskega sodišča – Pietro Russo (član 150 Poslovnika)(glasovanje)
  
13.6.Imenovanje člana Računskega sodišča – Hannu Takkula (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.7.Imenovanje člana Računskega sodišča – Baudilio Tomé Muguruza (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.8.Imenovanje članice Računskega sodišča – Bettina Jakobsen (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.9.Imenovanje člana Računskega sodišča – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.10.Imenovanje članice Računskega sodišča – Iliana Ivanova (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.11.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU***I (glasovanje)
  
13.12.Pravna država na Malti (glasovanje)
  
13.13.Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (glasovanje)
  
13.14.Vzhodno partnerstvo: vrh, ki bo novembra 2017 (glasovanje)
  
13.15.Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (glasovanje)
  
13.16.Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Dediščina totalitarne boljševiške revolucije leta 1917 (tematska razprava)
 19.Sprejeti sklep o drugem svežnju o mobilnosti (razprava)
 20.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (razprava)
 21.Sestava Parlamenta
 22.Sestava odborov
 23.Pregled izvajanja okoljske politike (razprava)
 24.Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (razprava)
 25.Ruska prepoved – sektor sadja in zelenjave v EU (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Volitve podpresednika Evropskega parlamenta (ki bi nadomestil Ildikó Gáll-Pelcz)
 Priloga 2 - Volitve podpresednika Evropskega parlamenta (ki bi nadomestil Alexandra Grafa Lambsdorffa)
 Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Karel Pinxten
 Priloga 4 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Pietro Russo
 Priloga 5 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Hannu Takkula
 Priloga 6 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Baudilio Tomé Muguruza
 Priloga 7 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Bettina Jakobsen
 Priloga 8 - Imenovanje člana Računskega sodišča – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Priloga 9 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Iliana Ivanova
Zapisnik (270 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (109 kb) Izid poimenskega glasovanja (1528 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (7 kb) 
 
            Priloga 3 (7 kb) Priloga 4 (7 kb) Priloga 5 (7 kb) Priloga 6 (7 kb) Priloga 7 (7 kb) Priloga 8 (7 kb) 
 
            Priloga 9 (7 kb) 
 
Zapisnik (101 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (36 kb) Izid poimenskega glasovanja (103 kb)    
 
Zapisnik (405 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (560 kb) Izid poimenskega glasovanja (1602 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov