Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

2. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 9 Νοεμβρίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0964/2017)· (*) (αριθ. 0965/2017)· Gilberto Grassi (αριθ. 0966/2017)· (*) (αριθ. 0967/2017)· Rosario Martín García (αριθ. 0968/2017)· Andreu Llovera Jané (αριθ. 0969/2017)· Nuria Corominas (αριθ. 0970/2017)· (*) (αριθ. 0971/2017)· (*) (αριθ. 0972/2017)· (*) (αριθ. 0973/2017)· (*) (αριθ. 0974/2017)· Joan Raventós Hill (αριθ. 0975/2017)· Cecilia Puyol (αριθ. 0976/2017)· (*) (αριθ. 0977/2017)· (*) (αριθ. 0978/2017)· Michalis Angelopoulos (αριθ. 0979/2017)· (*) (αριθ. 0980/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0981/2017)· Antoni Hortal i Martínez (αριθ. 0982/2017)· Agustí Bartrina (αριθ. 0983/2017)· (*) (αριθ. 0984/2017)· Ciaran Brady (αριθ. 0985/2017)· (*) (αριθ. 0986/2017)· Xavier Llorca i Prous (αριθ. 0987/2017)· (*) (αριθ. 0988/2017)· (*) (αριθ. 0989/2017)· (*) (αριθ. 0990/2017)· (*) (αριθ. 0991/2017)· (*) (αριθ. 0992/2017)· Haissam Malas (αριθ. 0993/2017)· André Rebentisch (αριθ. 0994/2017)· (*) (αριθ. 0995/2017)· (*) (αριθ. 0996/2017)· Paul Wood (αριθ. 0997/2017)· Bojan Barišič (αριθ. 0998/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0999/2017)· (*) (αριθ. 1000/2017)· Josef Michael Erhard (αριθ. 1001/2017)· Pierre-michel March (αριθ. 1002/2017)· Holger Söder (αριθ. 1003/2017)· (*) (αριθ. 1004/2017)· (*) (αριθ. 1005/2017)· Iordache Petre-Cătălin (αριθ. 1006/2017)· Ana María Mestre Bertrán (αριθ. 1007/2017)· Max Vives-Fierro Planas (αριθ. 1008/2017)· (*) (αριθ. 1009/2017)· (*) (αριθ. 1010/2017)· Petre Flueraș (αριθ. 1011/2017)· Oliver Powalla (αριθ. 1012/2017)· Mihai Ionuț Petre (αριθ. 1013/2017)· (*) (αριθ. 1014/2017)· David Norris (αριθ. 1015/2017)· (*) (αριθ. 1016/2017)· (*) (αριθ. 1017/2017)· Szigeti László (αριθ. 1018/2017)· (*) (αριθ. 1019/2017)· (*) (αριθ. 1020/2017)· (*) (αριθ. 1021/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1022/2017)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 1023/2017)· Gabriel López Vega (αριθ. 1024/2017)· Zsák Ferenc Tibor (αριθ. 1025/2017)· (*) (αριθ. 1026/2017)· (*) (αριθ. 1027/2017)· (*) (αριθ. 1028/2017)· (*) (αριθ. 1029/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 1030/2017)· (*) (αριθ. 1031/2017)· (*) (αριθ. 1032/2017)· (*) (αριθ. 1033/2017)· (*) (αριθ. 1034/2017)· Mariano Nicolás Gil (αριθ. 1035/2017)· (*) (αριθ. 1036/2017)· (*) (αριθ. 1037/2017)· Vicente Portes Alemany (αριθ. 1038/2017)· Jürgen Meuth (αριθ. 1039/2017)· Santiago Xavier Espinosa Rosero (αριθ. 1040/2017)· Graziano Giampaolo Petrachi (αριθ. 1041/2017)· Adriano Galante Sánchez (αριθ. 1042/2017)· (*) (αριθ. 1043/2017)· Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (αριθ. 1044/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου