Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0366(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0327/2017

Разисквания :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0446

Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург

3. Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) *** - Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна [2017/2050(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock представи препоръката и доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Traian Ungureanu, от името на групата PPE, Andi Cristea, от името на групата S&D, David Campbell Bannerman, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Phil Hogan и Charles Tannock.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 и точка 7.6 от протокола от 16.11.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност