Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0366(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0327/2017

Debatten :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Stemmingen :

PV 16/11/2017 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0446

Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg

3. Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** - Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Verslag houdende een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds [2017/2050(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Traian Ungureanu, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Charles Tannock.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 en punt 7.6 van de notulen van 16.11.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid