Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0366(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0327/2017

Debaty :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Głosowanie :

PV 16/11/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0446

Protokół
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg

3. Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) *** - Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony [2017/2050(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Traian Ungureanu w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Phil Hogan i Charles Tannock.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 i pkt 7.6 protokołu z dnia 16.11.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności