Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0366(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0327/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0446

Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

3. Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) *** - Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (rozprava)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie [2017/2050(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock uviedol odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Traian Ungureanu v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a Charles Tannock.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 16.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia