Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0366(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0327/2017

Debatter :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0446

Protokoll
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg

3. Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) *** - Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan [2017/2050(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Traian Ungureanu för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Phil Hogan och Charles Tannock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 och punkt 7.6 i protokollet av den 16.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy