Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2962(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0600/2017

Debatter :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0444

Protokoll
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg

4.2. Terroristattacker i Somalia
CRE

Resolutionsförslag B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 och B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 16.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy