Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2963(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0641/2017

Keskustelut :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Äänestykset :

PV 16/11/2017 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0445

Pöytäkirja
Torstai 16. marraskuuta 2017 - Strasbourg

4.3. Madagaskar
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 ja B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Boris Zala S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.36.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö