Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2963(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0641/2017

Debatter :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0445

Protokoll
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg

4.3. Madagaskar
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 och B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Boris Zala för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 16.11.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy