Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk

4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 15.11.2017.)


4.1. Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína

Návrhy usnesení B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lars Adaktusson za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Michaela Šojdrová a Carlos Iturgaiz.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 16.11.2017.


4.2. Teroristické útoky v Somálsku

Návrh usnesení B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans a Joachim Zeller uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Krzysztof Hetman.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Návrhy usnesení B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Boris Zala za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Dominique Bilde za skupinu ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 16.11.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:36.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí