Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. november 2017 - Strasbourg

4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 15.11.2017).


4.1. Ytringsfrihed i Sudan, navnlig hvad angår Mohamed Zine al-Abidine

Forslag til beslutning B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 og B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Pavel Svoboda, Julie Ward og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Michaela Šojdrová og Carlos Iturgaiz.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 16.11.2017.


4.2. Terrorangreb i Somalia

Forslag til beslutning B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 og B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans og Joachim Zeller forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan og Notis Marias.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Forslag til beslutning B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 og B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Boris Zala for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Nicola Caputo.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 16.11.2017.

(Mødet afbrudt kl. 11.36.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik