Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 16. studenog 2017. - Strasbourg

4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 3 zapisnika od 15.11.2017..)


4.1. Sloboda izražavanja u Sudanu, posebice slučaj Mohameda Zinea El Abidinea

Prijedlozi rezolucija B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 i B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart i Tunne Kelam predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Lars Adaktusson, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Pavel Svoboda, Julie Ward i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Michaela Šojdrová i Carlos Iturgaiz.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 16.11.2017..


4.2. Teroristički napadi u Somaliji

Prijedlog rezolucije B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 i B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans i Joachim Zeller predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Krzysztof Hetman.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 16.11.2017..


4.3. Madagaskar

Prijedlozi rezolucija B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 i B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Boris Zala, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Nicola Caputo.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 16.11.2017..

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:36.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti