Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 15.11.2017 .)


4.1. Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Mohameda Zine EL Abidineho

Návrhy uznesenia B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Michaela Šojdrová a Carlos Iturgaiz.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 16.11.2017.


4.2. Teroristické útoky v Somálsku

Návrh uznesenia B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans a Joachim Zeller uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Návrhy uznesenia B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Boris Zala v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 16.11.2017.

(Schôdza bola prerušená o 11.36 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia