Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. november 2017 - Strasbourg

4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 15.11.2017)


4.1. Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina

predlogi resolucij B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 in B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Michaela Šojdrová in Carlos Iturgaiz.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 16.11.2017.


4.2. Teroristični napadi v Somaliji

Predlog resolucije B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 in B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans in Joachim Zeller so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" je govoril Krzysztof Hetman.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

predlogi resolucij B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 in B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Boris Zala v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Nicola Caputo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 16.11.2017.

(Seja je bila prekinjena ob 11.36.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov