Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 15.11.2017.)


4.1. Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine

Resolutionsförslag B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 och B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Pavel Svoboda, Julie Ward och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Michaela Šojdrová och Carlos Iturgaiz.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 16.11.2017.


4.2. Terroristattacker i Somalia

Resolutionsförslag B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 och B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Resolutionsförslag B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 och B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Boris Zala för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 16.11.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy