Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието
Пълни стенографски протоколи

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.

Изказаха се::

- William (The Earl of) Dartmouth (председателят му отнема думата, тъй като не става дума за процедурен въпрос),

- Steven Woolfe относно хуманитарното положение в Йемен, който отправя искане за създаването на анкетна комисия относно отговорността на Саудитска Арабия за задълбочаването на кризата,

- Dimitrios Papadimoulis относно наводненията в Гърция, вследствие на които загинаха най-малко 15 души, който отправя искане Парламентът и Европейският съюз да изразят солидарността си със семействата на жертвите (председателят припомня, че Парламентът винаги е солидарен с жертвите на хуманитарни катастрофи),

- Werner Langen относно проблемите с предаването на живо в Малта на разискването относно съблюдаването на принципите на правовата държава в Малта, което се състоя във вторник следобед (вж. точка 11 от протокола от 14.11.2017 г.).

Правна информация - Политика за поверителност