Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering
Volledige verslagen

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door:

- William (The Earl of) Dartmouth (de Voorzitter ontneemt hem het woord omdat het niet om een beroep op het Reglement gaat),

- Steven Woolfe, over de humanitaire situatie in Jemen, met het verzoek een enquêtecommissie in te stellen in verband met de verantwoordelijkheid van Saudi-Arabië voor de verergering van die crisis,

- Dimitrios Papadimoulis, over de overstromingen in Griekenland, die minstens 15 personen het leven hebben gekost, met het verzoek dat het Parlement en de Europese Unie hun solidariteit betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers (de Voorzitter wijst erop dat het Parlement altijd solidair is met de slachtoffers van menselijke rampen),

- Werner Langen, over de problemen die in Malta werden ondervonden met de rechtstreekse uitzending van het debat over de rechtsstaat in Malta, dat dinsdagmiddag heeft plaatsgevonden (zie punt 11 van de notulen van 14.11.2017).

Juridische mededeling - Privacybeleid