Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg

6. Samenstelling commissies

Op verzoek van de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie ECON: Martin Schirdewan

Juridische mededeling - Privacybeleid