Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 noiembrie 2017 - Strasbourg

6. Componența comisiilor

La solicitarea Grupului GUE/NGL, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

ECON: Martin Schirdewan

Aviz juridic - Politica de confidențialitate