Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2961(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0634/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Hlasování :

PV 16/11/2017 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0443

Zápis
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk

7.1. Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0634/2017

(nahrazující B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere a Ivana Maletić za skupinu PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Soraya Post za skupinu S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0443)

(Návrhy usnesení B8-0637/2017 a B8-0638/2017 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí