Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2961(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0634/2017

Arutelud :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Hääletused :

PV 16/11/2017 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0443

Protokoll
Neljapäev, 16. november 2017 - Strasbourg

7.1. Väljendusvabadus Sudaanis ning eelkõige Mohamed Zine al-Abidine juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 ja B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0634/2017

(asendades B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 ja B8-0642/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0443)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0637/2017 ja B8-0638/2017 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika